Lederkonferanse 2018 - Myndighet til å lede

Av Gerd Irene Malmedal, 24.01.2018

NSF Møre og Romsdal og Trøndelag inviterer ledere til konferanse i Stjørdal tirsdag 10. april kl. 10.00- 16.30. Tema er: Myndighet til å lede. Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleietjenester av høy kvalitet.

Konferansen blir på Scandic Hell Stjørdal.

Påmelding via linken: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3662505/540896

NSF-#1020477-v1-Lederkonferanse_2018 (002)Møre og Romsdal_Reiseregning_,lederkonferanse 2018