Bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken

Av Live Bergflødt Gusfre, 24.01.2018

NSF og FO er bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken. Her er brevet som er sendt til stortingspolitikerne i Buskerud fra NSF og FO om saken.

 

 

NFS og FO er bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken.

 

Borgestad klinikken tapte anbudet fra Helse Sør- Øst vedr TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), det med fører at Bragernes klinikken legges ned.

Bragernes klinikken gir i dag et unikt tilbud til mennesker med alkohol og medikamentavhengighet.

På døgnbasis har de 15 behandlingsplasser. I tillegg driver de poliklinikk med oppfølging av pårørende, det er også 10 avrusingsplasser som nå blir borte. De har utviklet et kjønnsdelt behandlingstilbud for denne pasientgruppen, det finnes ikke tilsvarende i vår region.

Vi kan ikke se at tildelinger i anbudet erstatter disse plassene. Det er forunderlig at man reduserer tilbudet dramatisk når Regjeringserklæringen stadfester at det skal satses på avrusning, paragraf 12 – soning og flere behandlingsplasser for alkohol avhengige. Når Bragernes klinikken legges ned er det i strid med regjeringens satsningsområder slik vi ser det.

Bragernes klinikken har 40 års erfaring med denne pasient gruppen og har bygd oppe en spesialistkompetanse på høyt nivå. Vi er bekymret for at denne kompetansen nå blir borte.

Dette rammer rustilbudet i Buskerud og i hele regionen det blir en betydelig svekkelse av:

  • Tilbudet til alkohol og      medikamentavhengige
  • Avrusningskapasitet
  • Tilbud om kjønnsdelt behandling
  • Tilbud til spilleavhengige
  • Tilbudet til pårørende

I tillegg er vi bekymret for alle ansatte og våre medlemmer som mister jobbene sine. I Drammen er det 54 arbeidsplasser.

Dette er anbudssystemet på sitt verste. Det er ikke sånn at et godt fagmiljø og kompetanse bygd opp over 40 år, enkelt kan erstattes.

Vi oppfordrer dere politikere til å engasjere dere.

Hilsen Gry Juvelid (FO) og Linda Lavik (NSF)