Fast 60% stilling i LaH NSF

Styret i LaH NSF har ansatt Ellen Kathrine Larsen i en 60% fast stilling som administrasjonskonsulent i LaH NSF fra 8. februar 2018.
Ellen jobber mandager, tirsdag (i ulik uke), onsdag (i lik uke), torsdager
Innholdet i den opprinnelige stillingen er tilpasset stillingsbrøken da Ellen av helsemessige årsaker jobber 60%. Stillingsbetegnelsen er endret i tråd med stilliger med tilsvarende innhold i NSF.

Styret vil på sikt vurdere å utvide staben med en faglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver for administrasjonskonsultent.

STYRE OG LEDER
Sekretær for leder og styret i det daglige og på styremøter.
Praktisk tilrettelegging av møter og utvalg.
Kassererfunksjon for faggruppen i tett samarbeid med Regnskapsavdelingen i NSF.
Ansvar for faggruppens arkiv.

LOKALGRUPPER
Opplæringsansvar for lokalgruppeledere og lokale kasserere i elektroniske systemer og rutiner.
Brukerstøtte for lokalgrupper.
Ansvar for lokalgruppenes nettsider.
Hovedansvar for lokalgruppeleder- og kasserersamlinger.

KONGRESS
Oppfølging av lokal kongresskomite i forbindelse med årlig kongress.
Kontaktperson opp mot kongressbyrå.
Ansvar for samarbeid med kommersielle aktører.

Andre forefallende oppgaver knyttet til drift og administrasjon.