Ny frist til å foreslå kandidater til nominasjonskomité

Av Elise Steen, 25.01.2018

Siden det var kommet inn for få kandidater til nominasjonskomiteen innen fristen , har fylkesstyret vedtatt å utsette fristen til 25. april 2018.

NSF ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen som vil ha som oppgave å forberede valg av fylkesstyre og fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte, og som lager en innstilling til Fylkesmøte med valg som skal avholdes innen mars 2019. På bagrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Buskeruds kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

NSF Buskerud ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen. I følge NSFs lokale valgreglement gjelder følgende: «Medlemmer som har tilhørighet i fylket er valgbare til nominasjonskomiteen. Forslag på kandidater sendes fylkeskontoret fra lokale organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer. Kandidaten skal skriftlig erklære seg villig til valg før forslaget sendes.

Forslag på kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt av fylkeskontoret senest 1 måned før valg av nominasjonskomité finner sted». Nominasjonskomiteen skal bestå av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Valget av nominasjonskomiteen skal gjennomføres av og ved de hovedtillitsvalgte på oppdateringskonferansen 23. mai 2018.

 

Forslag sendes lokal hovedtillitsvalgt eller direkte til fylkeskontoret. Husk skriftlig villighetserklæring fra kandidaten.

 

Sendes til: buskerud@nsf.no eller pr post til: NSF Buskerud, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen innen 25. april 2018.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Linda Lavik

Fylkesleder