Still til valg i nominasjonskomiteen i Akershus

Av Anne Mette Falck Høiland, 26.01.2018

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Akershus. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

Nominasjonskomiteen består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Disse velges blant de medlemmene som har tilhørighet i fylket og som skriftlig har erklært seg villig. 

Valg av nominasjonskomité gjennomføres i mai 2018, og varigheten av vervet er fra juni 2018 til og med mars 2019.

Forslaget til kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret innen fredag 20. april 2018 1. mai 2018.

Forslaget sendes skriftlig til: nominasjonskomiteakershus2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt. Komiteen vil få egen sekretær til rådighet.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.