Møte med Tellef Inge Mørland

Av Anne Hansen Vartdal, 26.01.2018

Nyttig og hyggelig møte med stortingspolitiker Tellef Inge Mørland.

Fredag 26.januar var stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland på besøk hos oss på Fylkeskontoret.

Vi hadde en fin prat med han om utfordringringsbildet vi ser i Aust-Agder. Tema som ble tatt opp var sykepleiersituasjonen, heltid, utdanning, kompetanse, reformer og erfaringer knyttet til yrkesskadersaker.

Vi fortalte om hvordan sykepleiersituasjonen oppleves i fylket, rekrutteringsutfordringer både i kommune og i sykehus og heltidsutfordringen på Sørlandet ble tatt opp. Vi hadde en klar oppfordring til han om å bruke sin politiske påvirkningsmulighet og yte press på arbeidsgivere, som til tross for at de i avtaleverk og arbeidsgiverdokument sier de vil ha heltidskultur, fortsatt lyser ut over 50 % av sykepleier stillingene som deltid.

Sykepleiermangel var tema. Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere til kommunehelsetjenesten spesielt.

Videreutdanning var også tema. NSF har påpekt overfor helseforetakene at en vil mangle spesialsykepleiere i fremtiden. Dette er godt synliggjort i en analyse NSF har fått gjennomført. Vi løftet også fram behovet for å se på dette i regionalt og nasjonalt perspektiv. I dag er det lokale foretak og utdanningsinstituasjon som samhandler og det blir i liten grad blir det sett på behovet for spesialiteter på landsbasis og eventuelle samarbeid om utdanninger. Det er også gjort lite kartlegging av behovet for videreutdanninger og spesialister i kommunehelsetjenesten.

Vi videreformidlet vår erfaring i yrkesskadesaker hvor det er vanskeligere for kvinner enn menn å få godkjent skader som yrkesskade. Dette mener NSF er diskriminerende og viktig at politikere er oppmerksomme på.

Han ville gjerne ha innspill fra NSF om i sakene de jobber med i komitèen jobber med, når vi opplever at det berører våre fagområder og regionen vår.

På Stortinget er Tellef Inge Mørland medlem i Helse og sosialkomiteen. Han fortale om arbeidet der, og at han blant annet er saksordfører for et arbeid nå i vår om Rusomsorg, der de også arbeider med  forberedelse til høring om ny overdosestrategi.