Valg av nominasjonskomité

Tiden er inne for å velge ny nominasjonskommite i NSF Hordaland. Til det trengs kandidater som er villig til å gjøre en innsats. Her er en flott mulighet til å ha innflytelse i NSF. Komiteen skal innstille til valg av landsmøtedelegater til landsmøte i Oslo i 2019.

Jamfør vårt lokale valgreglement, finner valget sted på årets første konferanse for hovedtillitsvalgte. Det vil si at det skal gjennomføres 10.-11. April 2018

Nominasjonskomiteen består av leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer. Vi trenger altså minst NI kandidater. Navn på kandidater som stiller til valg må være mottatt av fylkeskontoret innen 2. Mars 2018.

For å foreslå kandidater, send epost til hordaland@nsf.no. Legg ved villighetserklæring, som du finner i kolonnen til høyre.