Foreslå kandidater til nominasjonskomiteen i Østfold

Av Siw Christin Sedolfsen, 30.01.2018

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Østfold. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

På bagrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Østfolds kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

Valg av nominasjonskomité gjennomføres i juni 2018, og varigheten av vervet er fra juni 2018 til og med mars 2019.

Forslaget til kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret innen fredag 18. mai 2018.

Forslaget sendes skriftlig til: ostfold@nsf.no

 

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt. Komiteen vil få egen sekretær til rådighet.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.