Ønsker du å delta på kurs?

Av Ragnhild Kristiansen, 30.01.2018

Faggruppen for nyresykepleiere har mottatt en fantastisk gave. :-) Mannen som har tatt kontakt med oss opplyser at han som pasient kom i kontakt med flere nyresykepleiere og at han ble imponert over det han så. Det var en gjennomgående profesjonalitet, empati og serviceinnstilling som hjalp godt i en vanskelig tid. Han ønsker å gi noe tilbake. Han har derfor donert 100 000 kroner til faggruppen! :-)

 

 

Styret i faggruppen ønsker å dele ut kursstipend og vi har utvidet søknadsfristen til 1. mars 2018.

Kurset du/dere ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget og vi ønsker da at du/dere bidrar med et referat fra kurset som vi kan publisere i Nyrenytt.Søknad kan sendes til leder i faggruppa kaigunnar@gmail.com