Nasjonalt levermøte 2018

Av Therese Kristin Havnsund, 31.01.2018

Nasjonalt levermøte finner sted på Oslo kongressenter 15.mars. 2018. Følg linken for påmelding og program:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gastroenterologisk-forening/Nyheter/2018/23-Nasjonale-levermote-15-mars-2018/