Arbeidsmiljøprisen 2018

Av Ingunn Holtklimpen, 02.02.2018

I forbindelse med årets arbeidsmiljøkonferanse vil Arbeidsmiljøprisen for 2018 bli delt ut.

Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet (Hedmark/Oppland) har 20 årsjubileum. Den blir arrangert 24.-25.09.18 ved Scandic Hafjell, Øyer.

Arrangører er: KS, Sykehuset Innlandet HF, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta, Fellesorganisasjonen (FO), Utdanningsforbundet, Den norske legeforening og Fagakademiet.

Målet med prisen

Prisen gis for å løfte frem og offentlig anerkjenne en virksomhet/enhet som har lykkes i å utvikle et godt arbeidsmiljø.  Prisvinneren skal virke som et forbilde som andre kan lære av. Gjennom dette ønskes det å bidra til en generell heving av det opplevde arbeidsmiljøet i virksomheter i Hedmark og Oppland.

 

Hvem kan få prisen

Aktuelle kandidater kan være virksomheter/enheter som gjennom langsiktig arbeid eller konkrete tiltak/prosjekt har oppnådd positive endringer i arbeidsmiljøet. Kandidatene må ha et etablert partssamarbeid i henhold til Arbeidsmiljøloven og respektiv hovedavtale, eller et partssamarbeid knyttet til det konkrete tiltaket/prosjektet.

Kandidatene kan være:

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Kommunal/ fylkeskommunal/ statlig virksomhet eller foretak
 • Privat virksomhet som har avtale med offentlig virksomhet

Kandidatene kan være hele virksomheter eller deler av denne (enhet/avdeling/institusjon/skole osv).

 

Vinneren er den kandidaten som ut fra en total vurdering av tiltak/fokus/satsning/prosjekter er den som gir juryen et mest troverdig inntrykk av å ha et positivt arbeidsmiljø.

 

Virkning på arbeidsmiljøet av tiltak/fokus/satsning/prosjekter

A. At medarbeidere og ledere:

 • Har arbeidsglede og engasjement
 • Opplever mestring i jobben

B. At organisasjonen har:

 • Høyt nærvær/ lavt sykefravær
 • God evne til å beholde og rekruttere medarbeidere

 

Vurderingsgrunnlag for juryen

 

 • Søknaden signert av både øverste leder, tillitsvalgt og verneombud
 • Evt. intervju
 • Evt. medieomtale
 • Evt. tilgjengelig offentlig statistikk/omtale

 

 Påmelding og program til arbeidsmiljøkonferansen legges ut når dette er klart.