Vær med å foreslå kandidater til nominasjonskomité

Av Inger Stulen, 02.02.2018

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Vestfold. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019

Nominasjonskomiteen består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Disse velges blant de medlemmene som har tilhørighet i fylket og som skriftlig har erklært seg villig. 

Valget av nominasjonskomiteen skal gjennomføres på Hovedtillitsvalgtkonferansen 24. april 2018, og varigheten av vervet er fra juni 2018 til og med mars 2019. 

Forslag sendes lokal hovedtillitsvalgt eller direkte til fylkeskontoret. Husk skriftlig villighetserklæring fra kandidaten. Villighetserklæring

Sendes til: vestfold@nsf.no eller pr post til: NSF Vestfold, Storgaten 35, 3126 Tønsberg, innen 25.mars 2018.

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt. Komiteen vil få egen sekretær til rådighet.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.

Plakat