Utfordrende å rekruttere sykepleiere

Av NSF, 02.02.2018

- Rekruttering til sykepleieryrket er utfordrende. Nå må regjeringen og politikerne vise ansvarlighet og ta de nødvendige grepene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleieforbund Eli Gunhild By i en kommentar til rapporten Fremtidige kompetansebehov I.

NOUen Fremtidige kompetansebehov I fra Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, viser flere utfordringer knyttet til sykepleieryrket.

Blant annet sier rapporten at gjennomsnittlig stillingsstørrelse for sykepleiere i kommunene er rundt 80 prosent og i sykehusene 82 prosent. Flere ansatte sykepleiere i heltidsstillinger vil dermed redusere rekrutteringsbehovet betydelig skriver Kompetanseutvalget i rapporten.

- Dette understreker ytterligere det NSF har sagt lenge. Vi må ha flere heltidsstillinger, og heltidsstillinger er hovednøkkelen til å løse rekrutteringsbehovet, sier Eli Gunhild By.

Rapporten viser også til en spørreundersøkelse fra KS blant rådmenn og fylkesrådmenn i 2017 om rekrutteringsutfordringer. Sykepleiere, sammen med leger, topper listen over yrker det er meget eller ganske «utfordrende å rekruttere» i kommunene.

- Dessverre så er heller ikke dette spesielt overraskende, men noe vi er klar over. Løsningen er heltidsstillinger og bedre lønn. Vi trenger et sykepleierløft til det beste for pasientene, kommenterer By.

SSB skriver, ifølge NOUen, at det er forventet en svært høy etterspørselsvekst for sykepleiere fremover i tråd med en økning i antall eldre i befolkningen, samtidig er det lavt studentopptak samt at en høy andel av sykepleierne er 50 år eller eldre.

- Her peker SSB på en stor utfordring, og jeg er ikke sikker på at arbeidsgivere og politikkere har tatt dette inn over seg. Hvis de ikke gjør noe vil det ble et umenneskelig stort arbeidspress på fremtidens sykepleiere. Det er ikke bra for pasientsikkerheten, sier By.