Still til valg i nominasjonskomiteen NSF Sør-Trøndelag!

Av NSF Sør-Trøndelag, 05.02.2018

Det skal velges ny nominasjonskomité i NSF Sør-Trøndelag. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019. Frist for å fremme kandidater er 19. februar.

Nominasjonskomiteen består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Disse velges blant de medlemmene som har tilhøørighet i fylket og som skriftlig har erklært seg villig, og av de hovedtillitsvalgte samlet i møte. (Jfr. NSFs vedtekter §§ 4B og NSFs lokale valgreglement)                                                                        

Valget gjennomføres 28. februar 2018.

Varigheten av vervet er fra mars 2018 til etter fylkesmøtet 2019.

Kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret senest 19. februar 2018.

Forslaget og villighetserklæring sendes skriftlig til: sor-trondelag@nsf.no

Villighetserklæring finner du her.

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt. Komiteen vil få egen sekretær til rådighet.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.

Velkommen som kandidat til nominasjonskomiteen!

 

Mer detaljert informasjon om nominasjons komiteens arbeid finner du her.