– Vi trenger flere spesialsykepleiere

Av Hans Yngve Bjerkås, 05.02.2018

Behovet for nye spesialsykepleiere er økende og vil fortsette å øke de kommende årene. Nå forbereder UNN en ny runde med utdanningsstillinger tilknyttet anestesi-, barn-, intensiv-, kreft og operasjonssykepleie (ABIKO), med søknadsfrist i mars.

https://www.pingvinavisa.no/vi-trenger-flere-spesialsykepleiere/