Foreslå kandidater til nominasjonskomiteen i Troms

Av Hans Yngve Bjerkås, 06.02.2018

 

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Troms. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

På bagrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Troms kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

Valg av nominasjonskomité gjennomføres på Lokal fagpolitisk konferanse i september 2018, og varigheten av vervet er fra september 2018 til og med mars 2019.

Forslaget til kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret innen 1. august 2018. Husk skriftlig villighetserklæring fra kandidaten.

Forslaget sendes skriftlig til: troms@nsf.no  

 

Nominasjonskomiteen består av leder 4 medlemmer og 4 vara medlemmer.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.