Klar melding fra sykepleierne

Av NSF, 06.02.2018

- Sykepleierkompetansen må verdsettes – det er kroner man lever av. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys klare melding under åpningen av NSFs samhandlingskonferanse i dag.

Med helseministeren Bent Høie og sentrale personer fra hele NSF i salen, slo By an tonen foran årets hovedtariffoppgjør. Hennes budskap var at nå er tiden overmoden for et sykepleierløft, også lønnsmessig.

 -  Vi kan framsnakke yrket til vi blir blå. Om meningsfylte arbeidsoppgaver. Om enestående omdømme og anerkjennelse hos pasienter og pårørende. Om gleden ved å redde liv og bidra til mestring og helse. Helt til vi blir konfrontert med spørsmålet: Men hvorfor tjener dere så lite – med deres kompetanse og ansvar? Dette er ikke vårt samfunn verdig, sa Eli Gunhild By blant annet.

Hun viste til at bare en av fem nyutdannede sykepleiere vil jobbe i de samme tjenestene ti år etter endt utdanning. Og halvparten av sykepleierne i disse tjenestene sier at de enten har bestemt seg for å slutte eller teller på knappene (og glansbildene).  - Det er kanskje ikke så rart når lønna ligger på 147. plass blant yrker i Norge, sa By.

- Som sykepleiere står vi klare til å møte framtidas pasienter. Vi vet hva som er behovene fordi vi er trent på å se, observere, og ikke minst lytte til hva pasientene selv mener er viktig. Vrengebildet på pasientens helsevesen er når pasientene selv må stå ansvarlig for helsehjelpen. Pasientens helt eget helsevesen, så å si. Dit er det ingen som vil, sa By,

Hennes hovedbudskap var at bærekraftige liv for de som jobber i helsetjenesten er en selvfølgelig forutsetning for en bærekraftig helsetjeneste. Hun minte om at sykepleiermangelen allerede er over oss og at vi har et felles ansvar overfor pasientene på å få til et sykepleierløft for å løse de utfordringene som venter.

Helseministeren var også tilstede på NSFs samhandlingskonferanse, og ikke uventet ville han ikke si noe om det forestående lønnsoppgjøret eller lønn som virkemiddel for å løse sykepleierkrisen.

 -  Jeg er veldig glad for at NSF og Eli Gunhild By vektlegger bærekraft. Det er denne regjeringen også veldig opptatt av. Kompetanse og kunnskap er en grunnleggende forutsetning for å sikre oss et bærekraftig helsevesen, sa Høie.

-  Jeg er overbevist om at det er en direkte sammenheng mellom kvaliteten i tjenesten og kompetansen hos de som jobber der. Og jeg blir mer overbevist ettersom tiden går. Men jeg legger meg ikke bort i lønnsdannelsen. Det er en jobb for partene. Slik er den norske modellen, sa Høie.

En av de to store motpartene i sykepleiernes lønnsforhandlinger, nemlig KS, var også representert ved styreleder Gunn-Marit Helgesen. Men heller ikke hun ville snakke om lønn.

 -  Dere kan spørre meg om hva som helst unntatt lønn. Jeg tar ikke lønnsforhandlingene her, var den klare meldingen fra Helgesen.

Helgesen vektla uansett tilliten som finnes mellom myndigheter og arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge -  Det er vårt viktigste fortrinn og et godt fundament for å jobbe sammen med utfordringene våre. Et bedre arbeidsmiljø, å få ned sykefraværet og jobbe for en heltidskultur er helt sentrale ting vi må jobbe sammen for å få til, sa Helgesen, som innrømmet at norske kommuner sliter med å rekruttere nok sykepleiere.

 -  Det er ikke til å legge skjul på at sykepleiere er de vanskeligste å rekruttere i kommune-Norge nå. Det er budskapet fra våre medlemmer, sa Helgesen.

 NSFs samhandlingskonferanse er vedtektsfesta av landsmøtet og holdes årlig og samler fylkesledere, faggruppeledere, forbundsstyre og avdelingsledere i en felles møteplass for viktige saker for norske sykepleiere.