Fagkursmidler

Av Tone Moan Nordby, 07.02.2018

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Her finner du alt du trenger for å kunne søke:

Kriterier og søknadsskjema for fagkursmidler NSF Nordland

Fyll ut alle felt i søknaden. Ta kontakt med fylkeskontoret dersom du har spørsmål!