Forslag til nominasjonskomite 2018-2019

Av Halvard Dalen, 07.02.2018

NSF Aust-Agder ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen.

 

 

I følge NSFs lokale valgreglement gjelder følgende: "Medlemmer som har tilhørighet i fylket er valgbare til nominasjonskomiteen."Forslag på kandidater sendes fylkeskontoret fra lokale organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer. Kandidaten skal skriftlig erklære seg villig til valg før forslaget sendes.

Forslag på kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt av fylkeskontoret senest 1 måned før valg av nominasjonskomité finner sted». Nominasjonskomiteen skal bestå av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer

Mer informasjon og villighetserklæring finner du her:

Kandidat til nominasjonskomite

Villighetserklæring