Snart ferdig sykepleier!

Av Tone Moan Nordby, 07.02.2018

44 studenter møtte opp da NSF Nordland besøkte avgangskullet på Nord Universitet i Bodø 30.januar. De er snart ferdige sykepleiere, og da er det trygt med noen gode råd på veien!

Forberedelse på overgangen fra student til sykepleier

NSF Nordland i en årrekke blitt invitert til å holde foredrag til avgangsstudentene ved Nord Universitet i Bodø.Trine Berg er rådgiver med lang erfaring fra fylkeskontoret i Nordland. Gjennom arbeidet sitt møter hun både nyutdannede og mer erfarne sykepleiere som har spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsavtaler, turnus, lønn og heltid/deltid. Alt dette gjennomgås i møtet med avgangsstudentene. Starten på året er en god tid til å gjennomføre et slikt opplegg, mens det enda er litt tid før studiet er over. Mange kjenner ikke kravene om arbeidsavtale og dens innhold, tariffavtaler og vet ikke hvor de kan finne informasjon. På NSFs hjemmeside finnes gode artikler og oversikter som kan hjelpe i en ansettelsesprosess og i møtet med arbeidslivet.

Nyttig og viktig

Tilbakemeldinger fra tidligere år tilsier at foredraget fra NSF Nordland er nyttig for å få inn perspektivene om hvordan helsevesenet er organisert, sykepleierens rolle og hvilke spilleregler som gjelder i yrkeslivet. I dette ligger både å vite om hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker generelt og som sykepleier spesielt. For det sistnevnte er det for mange nyttig å få en påminning om  helsepersonellovens bestemmelser. Spesielt trekkes plikten til å varsle om kritikkverdige forhold frem, betydningen av å skrive avvik og å levere varsel tjenestevei. Studentene fikk også informasjon om hvordan de kan bruke tillitsvalgsappartet i vurderinger både av faglig forsvarlighet og forsvarlig arbeidsmiljø.

NSF Nordland besøker gjerne flere studiesteder!

NSF Nordland jobber med disse problemstillingene daglig gjennom hele året, og kan dermed tilføre både kompetanse og erfaring til forelesningsrekken. For NSF Nordland danner dette tilbudet en naturlig videreføring av oppfølgingen de fleste har fått gjennom NSF Student helt fra starten av studiet. Nå er de ferdige sykepleiere og vil få sin oppfølging av tillitsvalgtapparat og fylkeskontor.

Vi besøker gjerne studenter andre steder i fylket. Ta kontakt for avtale!