Tilskudd til faglige utviklingstiltak i 2018

Av Ragnhild Kristiansen, 07.02.2018

Vedlagt finner du utlysningstekst og mal for prosjektplanen til tildelingen 2018.

 Husk at alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før styret sender søknaden til; fagutviklingsmidler2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no  Innsendelsesfrist til arbeidsrommet er 15.mai 2018

Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes.