Fagutviklingsmidler 2018

Av Toril Kristin Skjæveland, 08.02.2018

Sentralt Fagforum skal også i 2018 dele ut 1 million kroner til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi. Styret i faggruppen oppfordrer medlemmer i NFSO-NSF til å søke om midler. Vedlagt finner du utlysningstekst og mal for prosjektplanen til tildelingen i 2018.

 

 

 

 

Søknader skal sendes til NFSO-NSF styret ved Edel Bruun Bastøe,  edebas@online.no 

Søknader skal anbefales og  prioriteres av styret i faggruppen, som deretter sender søknaden til arbeidsutvalget i Sentralt Fagforum.

Vær obs på kriteriene, og den vedlagte søknadsmalen (prosjektplan) skal benyttes.  Søknadsfrist/levering til faggruppens leder er senest 1.mai 2018.