Fagutviklingsmidler 2018

Av Vigdis Haugan, 08.02.2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.