Fordeling av stipend 2018

Av Tanja Yvonne Alme, 08.02.2018

Vedlagt en oversiktig over de 10 som får tilbud om stipend på kr 5000, samt 1 stipend på kr 10000.De aktuelle blir kontaktet av stipendansvarlig Eli Bente Lote Henden.

FKS stipend 2018 kr 5000 og kr 10 000- (002).docx