Haugesund kommune med lønnsløft for sykepleiere

Av Arild Berland, 09.02.2018

Haugesund kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Nå blir det tatt grep i håp om å bedre situasjonen.  Med en avlønning på 15 000 – 25 000 over tarifflønn håper de å være konkurransedyktige i kampen om kompetansen.

 

 

-          Dette er utvilsomt et skritt i riktig retning, selv om vi nok kunne tenkt oss at arbeidsgiver tok dette skrittet på et tidligere tidspunkt.  Sykepleiermangelen i Haugesund har over tid vært stor, og en gjennomgang gjort ved tre institusjoner nylig viste at hver tredje sykepleierstilling var vakant, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Haugesund Linda Østenstad til NSF Rogaland.

Det var tidligere denne uken at formannskapet i kommunen vedtok at sykepleiere med under 16 års ansiennitet skulle tilbys en lønn 15 000 kroner over garantilønnen til KS.  For sykepleiere med 16 år eller lengre ansiennitet blir tillegget på 18 000 over minstelønn slik at disse fra 1.mars tilbys en årslønn på 474 500.  Spesialsykepleiere får ny lønn 25 000 over garantilønn fra samme dato.

Allerede ansatte sykepleiere får også disse avlønningene, og de er ikke forbeholdt sykepleiere som arbeider turnus

-          NSF er selvfølgelig tilfreds med at arbeidsgiver har tatt inn over seg at de må bruke lønn som virkemiddel også når det gjelder rekruttering av sykepleierkompetanse.  Vi håper det gir resultatet, men ser av oversikten til NSF Rogaland at vi fortsatt har et stykke opp til det nivået som kommuner i sørfylket har lagt seg på, sier Østenstad.

Hun legger til at kommunen har rekrutteringstiltak ut over lønn:

-          Alle sykepleiere får tilbud om 100% stilling hos oss, og vi har også virksomheter som har etablert ulike arbeidstidsordninger og ulike kompensasjonsordninger for helgearbeid som kan være interessante for potensielle søkere.

Still lønnskrav!

Østenstad ber sykepleiere som får tilbud om stilling i kommunen om å stille lønnskrav:

-          Det formannskapet har vedtatt er ny lokal minstelønn, det vil si det alle vi bli tilbud om de ikke selv stiller lønnskrav.  Det betyr ikke at de trenger å takke ja til disse vilkårene om de får tilbud om stilling.  NSF anbefaler alle som skal begynne i ny stilling om å forhandle lønn. NSF har et uttalt mål i sykepleierløftet om at ingen sykepleiere med 10 års ansiennitet skal tjene mindre enn 500 000 i året innen utgangen av 2019.  På Haugalandet har vi et stykke å gå før vi er der, men hvis alle sykepleiere som får tilbud om jobb er seg bevisst på å forhandle på lønn og ansiennitet kan vi likevel nå målet, avslutter Østenstad.

Her finner du NSF Rogalands lønnsoversikter:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3739597/12560/Store-forskjeller-i-hva-sykepleiere-tilbys-i-lonn