Fortjener din leder en pris?

Av Elise Steen, 09.02.2018

NSF Buskerud skal i år som flere år tidligere kåre årets leder i Buskerud og Vestre Viken for 2018. Vi er sikre på at det finnes mange gode sykepleieledere, og nå er tida inne for å forslå kandidater.

Lederprisen er en anerkjennelse til sykepleieledere som bidrar til en kompetent, tydelig, godt koordinert og tilgjengelig sykepleietjeneste. 

Prisen tildeles et medlem av Norsk Sykepleierforbund Buskerud som utøver ledelse av høy kvalitet: 

 • Fremmer god kultur
 • Fremmer et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø.
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av sykepleietjenesten.
 • Tar initiativ til å utvikle og opprettholde ett god læringsmiljø.
 • Er en god rollemodell og inspirator.
 • opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter.
 • Annet 

Dersom det er vanskelig å skille ut den beste kandidaten skal den som arbeider innenfor NSFs satsningsområde foretrekkes. 

Sykepleieledere som er forslått tidligere kan gjerne foreslås igjen. 

Prisen består av:

 • Diplom med juryens begrunnelse for tildeling
 • Kr 5000 til dekning av kostnader ved seminar/konferanse
 • Kunst
 • Gavekort med verdi 1000,- til forslagsstiller 

Prisen deles ut i forbindelse med markering av den Internasjonale Sykepleierdagen på Union Scene i Drammen 8.mai 2018. 

Forslag til kandidater gjøres ved å fylle ut forslagsskjema som du finner som vedlegg på høyre side og sendes til: buskerud@nsf.no eller pr. post til NSF Buskerud, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen innen 25. mars 2018.

 

Tidligere vinnere av årets sykepleieleder:

2013: Bodil Rasmussen, avdelingssykepleier ved Onkologisk poliklinikk ved Drammen sykehus.

2014: Inger Johansen, avdelingssykepleier ved intensiv avdelingen ved Bærum sykehus.

2015: Tonje Solstad-Nielsen, avdelingsleder i hjemmesykepleien på Åssiden i Drammen.

2016: Frøydis Høyem, avdelingsleder ved Hamborgstrøm bo og servicesenter avd. Øren i Drammen.

2017: Inger Johanne Grønvold, avdelingssykepleier ved anestesiavdelingen ved Ringerike sykehus.