49 prosent heltidsstillinger i januar 2018

Av NSF, 10.02.2018

I januar 2018 ble det utlyst 2277 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1108 av disse var heltidsstillinger, noe som utgjør 49 prosent.

Det er nå et år siden Norsk Sykepleierforbund begynte registreringen av utlyste sykepleierstillinger. 

Tallene viser at fra 1. februar 2017 til 31. januar 2018 lyste norske kommuner ut 10.635 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 6278 stillinger, hvorav 49 prosent var heltid.

Januar 2018

I januar 2018 ble det totalt utlyst 1108 heltidsstillinger for sykepleiere, noe som utgjør 49 prosent av de utlyste stillingene utenom ekstravakt- og sesongstillinger. Når disse stillingstypene inkluderes, var bare 31 prosent av utlysningene heltidsstillinger.

Se hele statistikken

Det er store variasjoner mellom ulike kommuner og helseforetak.