Kjenner du en dyktig sykepleier som fortjener å bli gjort stas på?

Av Elise Steen, 12.02.2018

Har du dyktige kollegaer som gjør en forskjell? NSF Buskerud skal også i år dele ut prisen årets sykepleier, og vi ønsker å få forslag på mange gode kandidater fra Buskerud og Vestre Viken.

Sykepleierprisen går til en sykepleier som utmerker seg i arbeidet, bidrar til faglig bevissthet og er en rollemodell i sin utøvelse av faget. 

Prisen kan tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund Buskerud som utøver sykepleie av høy kvalitet: 

  • Som er med på å utvikle sykepleiefaget av god kvalitet innenfor sitt spesialområde.
  • Som arbeider kunnskapsbasert (utøver god praksis i henhold til oppdatert fagkunnskap og yrkesetiske verdier).
  • Er en god rollemodell og inspirator.
  • Er en  utøver av faget som deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter.
  • Annet 

Dersom det er vanskelig å skille ut den beste kandidaten skal den som arbeider innenfor NSFs satsingsområder foretrekkes. 

Sykepleiere som er foreslått tidligere kan gjerne foreslås igjen. 

Prisen består av:

  • Diplom med juryens begrunnelse for tildeling
  • Kr 5000 til dekning av kostnader ved seminar/konferanse
  • Kunst
  • Gavekort med verdi 1000,- til forslagsstiller 

Prisen deles ut i forbindelse med markering av den Internasjonale Sykepleierdagen på Union Scene i Drammen 8.mai 2018. 

Forslag til kandidater fylles ut på forslagsskjema som ligger som vedlegg på høyre side og sendes til: buskerud@nsf.no eller pr. post til: NSF Buskerud, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen innen 25. mars 2018.

Tidligere vinnere av årets sykepleier:

2013: Marit Larsen, palliativ sykepleier, fra hjemmetjenesten i Nedre Eiker.

2014: Cathrine Brock, fagsykepleier i hjemmetjenesten avdeling Midtbygda i Røyken.

2015: Nancy Dahlberg, barnesykepleier ved barneavdelingen ved Drammen sykehus,

2016: Gunn Hansen, helsesøster og psykiatrisk sykepleier ved Familiesenteret i Øvre Eiker.

2017: Trude H. Røland, fagjordmor ved føde og barsel avdelingen ved Drammen sykehus.