SØK NÅ! Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi-2018

Av Annbjørg Hausken, 12.02.2018

Alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før styret sender søknaden til; fagutviklingsmidler2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no Innsendelsesfrist er 15.mai 2018

SÅ SEND SØKNAD TIL nevrosykepleie@gmail.com for vurdering på ditt faglige utviklingstiltak

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF

selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.

Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

SE vedlegg for kriterier og mal for prosjektplan