Valg av nominasjonskomite er gjennomført

Av Gry Renate Bergskaug, 13.02.2018

På konferansen for hovedtillitsvalgte 12. februar ble det valgt nominasjonskomite for NSF Oslo. Nominasjonskomiteen skal vurdere og prioritere forslag på kandidater til landsmøtedelegasjonen i 2019. Lykke til med den viktige jobben.

Nominasjonskomiteen, i alfabetisk rekkefølge, består av:

Åse Mary Berg (Kreftforeningen)

Marit Ek (Bydel Vestre Aker)

Nina Qvale-Hjertenes (OUS)

Mette Neergård (OUS)

Svein Erik Urstrømmen (OUS)

1.vara Bjørg Ranang (Utdanningsetaten)