Studentvalget 2018: Du kan bli valgt som skoledelegat til NSF Students årsmøte

Av Martin Fredheim, 14.02.2018

Du kan velges som fylkesrepresentant til et NSFs fylkesstyrer eller som skoledelegat til NSF Students årsmøte. Delta på årets happening, still til valg før 15. april 2018!

Årsmøtet er studentmedlemmenes øverste organ, det avholdes i år 21.-24. juni. Stiller du til valg som fylkesrepresentant eller skoledelegat MÅ du kunne delta på dette møtet. Årsmøtet avholdes på Klækken hotell i Hønefoss. NSF Student dekker reise og opphold for fylkesrepresentanter og skoledelegater.

 

FRISTEN for å foreslå kandidater er utgangen av 15. april. Du kan foreslå deg selv eller andre mellom 1. mars og 1. april. Deretter er avholdes stemmeperioden mellom 16. april og 30. april. 

Her er de to vervene du kan stille til og være med å velge inn representanter til:

  • Skoledelegat (deltar på årsmøtet)
  • Fylkesrepresentant (deltar på årsmøtet og fylkesstyremøtene i ett år)

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her.
Delegasjonene til årsmøtet består av skoledelegater og fylkesrepresentanter. Man kan stille til valg til begge vervene om man vil. 

 

Slik er prosessen i studentvalget:

Meldeperioden er i mars måned og innebærer at alle som har lyst til å stille til valg kan melde seg selv, eller du kan foreslå en medstudent du mener bør være kandidat. FRISTEN for å melde er 15. april, og lenke vil legges ut på NSF Students hjemmesider og annonseres på Facebook (@NSFStudent).

Stemmeperioden er fra og med 16. april til og med 30. april. Det innebærer at alle studentmedlemmer kan stemme på de kandidatene de ønsker fra sitt valgområde. 

Valgområdet er ditt fylke for fylkesrepresentanter, og ditt studiested for skoledelegater.

 

Du er ekspert på å være sykepleierstudent. Vær med å bruke din kompetanse på NSF Students årsmøtet for å finne løsninger for en bedre sykepleierutdanning! Kjenner du noen du mener bør delta? Du kan også nominere en medstudent.

 

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant eller studentrådgiver Martin Fredheim.

 

Alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund har i henhold til NSFs vedtekter rett til å stille til valg, og til å være med å stemme frem skoledelegater til NSF Students årsmøte, fylkesrepresentant til NSFs fylkesstyre og studentdelegater til NSFs Landsmøte (hvert 4. år). Fylkesrepresentantene deltar også på NSF Students årsmøte.