Forskningsporsjekt om NETT søker deltakere

Av Therese Kristin Havnsund, 15.02.2018

Pasienter og pårørende ønskes rekruttert til deltakelse i forskningsprosjektet «Pasienters erfaringer med å leve med nevroendokrin tynntarmskreft» ved prosjektleder førsteamanuensis Trude Haugland, ved VID vitenskapelige høgskole.

Prosjektleder, og ansvarlig for studien, er førsteamanuensis Trude Haugland, VID vitenskapelige høyskole.
Med i prosjektgruppen er dr.med. Espen Thiis-Evensen, OUS og dr.med Halfdan Sørbye, HUS.

Ønsker du å delta,
ta kontakt med Trude Haugland, tlf 95861146, trudee.haugland@gmail.com

https://carcinor.blog/2018/02/11/rekruttering-til-forskningsprosjekt/#more-3148