Fagbladet Gastroskopet

Av Therese Kristin Havnsund, 23.02.2019

Fagbladet utarbeides av faggruppens redaktører og redaksjonskomité. 

Medlemmer av faggruppen mottar fagbladet  tre ganger per år og er en glimrende mulighet til å holde seg faglig oppdatert gjennom fagartikler, referater fra kongresser samt artikler om hva som rører seg innen gastrofaget på landets sykehus.

Medlemskap i faggruppen koster 300 kr/år (du må være medlem av NSF før innmelding i faggruppen) og du kan enten melde deg inn via vår nettside eller via sms.

Ønsker du å støtte faggruppen uten å være medlem i NSF? Da kan du gjøre det gjennom å abonnere på vårt fagtidsskrift Gastroskopet ved å sende en mail til styrets sekretær: therese.havnsund@gmail.com. Dette koster 300 kr/år.