Foreslå kandidater til fylkets nominasjonskomite.

Av Nina Horpestad, 15.02.2018

NSF Rogaland ber sine medlemmer foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som skal forberede valg på fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte.  Nominasjonskomiteen skal fremme innstilling til Fylkesmøte med valg som skal avholdes innen mars 2019.

På bakgrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Rogalands kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

NSF Rogaland ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen. I følge NSFs lokale valgreglement gjelder følgende:

«Medlemmer som har tilhørighet i fylket er valgbare til nominasjonskomiteen. Forslag på kandidater sendes fylkeskontoret fra lokale organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer. Kandidaten skal skriftlig erklære seg villig til valg før forslaget sendes.

Forslag på kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt av fylkeskontoret senest 1 måned før valg av nominasjonskomité finner sted». Nominasjonskomiteen skal bestå av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valget av nominasjonskomiteen skal gjennomføres på HTV-konferansen 10. og 11.april.

Forslag til fylkeskontoret. Husk skriftlig villighetserklæring fra kandidaten.

Sendes til: rogaland@nsf.no eller pr post til: NSF Rogaland, Møllegt. 37, 4008 Stavanger innen 10.mars 2018 

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt.

Å være medlem eller leder i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.