Lokal faggruppe for kardiologiske sykepleiere

Av Sabine Hochstrat, 16.02.2018

Oppstart av lokal faggruppe for kardiologiske sykepleiere i Møre og Romsdal

Den 15. februar 2018 har faggruppen for kardiologiske sykepleiere i Møre og Romsdal hatt årsmøte. I anledning av oppstarten ble fylkesleder Kaspara N. Tørlen invitert. Gruppen har per dags dato 48 medlemmer, nye medlemmer er velkommen.
Anne Grethe Vågen (anne.grethe.vagen@helse-mr.no) er leder for gruppen.
Kontaktperson på Molde sjukehus er Randi Aske (Randi.Aske@helse-mr.no) og på Kristiansund sjukehus Nina Egset Sæterbø (Nina.Egset.Seterbo@helse-mr.no)