Feiring av den internasjonale sykepleierdagen i Hallingdal

Av Live Bergflødt Gusfre, 19.02.2018

14.mai inviterer vi medlemmer fra Hallindal og Nummedal til feiring av den internasjonale sykepleierdagen på Pers Hotell i Gol. Det blir servert middag kl 17.00 og foredrag av Gry Bruland Vråle etterpå.

Gry Bruland Vråle er førstelektor ved Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har blant annet arbeidet som oversykepleier på Modum Bad og ved Høgskolen i Buskerud. Hun har også skrevet flere bøker. Denne kvelden underviser hun om tema etisk refleksjonsveiledning, en praksisnær og verdiorientert metode.

Dette er nyttig for alle sykepleiere!

Møt opp til en hyggelig feriring sammen med andre stolte sykepleiere.

Påmelding via denne linken (Husk å være innlogget med medlemsnummer) https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3759012/12548

Eller send epost til Buskerud@nsf.no

Velkommen!