Årets helsesøsterleder

Av Ellen Kathrine Larsen, 30.04.2018

Ny pris fra 2018 som deles ut på helsesøsterkongressen.

Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

Kriterier for årets helsesøsterleder

Prisen for «Årets helsesøsterleder» tildeles en leder som:

  • Er medlem av LaHNSF
  • Setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Har barn, unge og deres familier i fokus
  • Stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø
  • Skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø
  • Utøver ledelse med høy faglig og etisk standard.
  • Er en tydelig samfunnsaktør

Forslag sendes innen 25.mai til lah@nsf.no

Skjema til utfylling for forslag til kandidat som.docx

LaH-styret vurderer innsendte forslag og avgjør hvem som får prisen.