Årets helsesykepleierleder

Av Kristin Sofie Waldum- Grevbo, 13.08.2020

Prisen "Årets helsesykepleierleder 2019", gikk til Angelika Johnsen

Ny pris fra 2018 Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

  • Er medlem av LaHNSF
  • Setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Har barn, unge og deres familier i fokus
  • Stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø
  • Skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø
  • Utøver ledelse med høy faglig og etisk standard.
  • Er en tydelig samfunnsaktør

Forslag sendes innen 1. juni til lah@nsf.no

LaH-styret vurderer innsendte forslag og avgjør hvem som får prisen. 

2018 Marit Krogstad
2019 Angelika Johnsenn