Still som skoledelegat eller fylkesrepresentant på årsmøtet

Av Martin Fredheim, 28.02.2018

Bli med på årets morsomte begivenhet for sykepleierstudenter! Du kan delta på NSF Students årsmøte, eller bli fylkesrepresentant i et av NSFs fylkesstyrer.

Bli med på årets morsomste begivenhet! Du kan delta på NSF Students årsmøte, eller bli fylkesrepresentant i et av NSFs fylkesstyrer.

Meldeperioden er nå i gang, og du kan nå stille til valg selv eller foreslå en annen som du ønsker skal representere deg til skoledelegat og/eller fylkesrepresentant. 

Hva er årsmøtet?

Årsmøtet i NSF Student er Sykepleierforbundets øverste studentorgan. Her møtes representanter fra alle landets 33 sykepleierutdanninger for å diskutere hvordan sykepleierutdanningen kan bli best mulig. Årmøtet vedtar norske sykepleierstudenters offisielle politikk på alt fra nasjonale deleksamener og kjønnspoeng, til praksiskvalitet og vurderingsformer i sykepleierutdanningen. Videre velger årsmøtet studentstyret i NSF Student. Se mer informasjon om Årsmøtet her

Dagene er fylt med interessante diskusjoner, viktige vedtak, morsomme aktiviteter og ikke minst en helg hvor du vil treffe framtidige kollegaer fra hele landet.

Husk at du er ekspert på hvordan det er å være sykepleierstudent akkurat nå. Din kompetanse trengs.

DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER

Frist for å melde eget kandidatur eller foreslå noen andre er utgangen av 15. april 2018. 
NSF Students årsmøte vil i 2018 avholdes 21.-24. juni på Klækken hotell.  Er du medlem i NSF kan du stille til valg og være med på årets morsomste og viktigste helg for sykepleierstudenter!

Du kan melde deg selv eller en annen som:

Skoledelegat: Fra alle studiesteder for sykepleierutdanning skal det velges et antall delegater til Årsmøtet. Hvor mange bestemmes av hvor mange som er medlem på din skole. Som skoledelegat kreves det kun at du er sykepleierstudent og medlem i NSF.

FylkesrepresentantDet skal velges en fylkesrepresentant fra hvert fylke. I tillegg til å delta på årsmøtet inngår fylkesrepresentanten som studentenes representant i NSFs fylkesstyre i ditt fylke. Der har studentenes fylkesrepresentant samme rettigheter som de øvrige styremedlemmene som er valgt blant sykepleierne i fylket. Fylkesstyret møter 6-8 ganger i året. Som fylkesrepresentant får du en unik mulighet til å lære deg masse om organisasjonsarbeid, arbeidslivsspørsmål og styrearbeid som du vil ha stor nytte av i din kommende yrkeskarriere. I tillegg knytter man mange verdifulle kontakter til sitt kommende yrkesfelt.

NSF Student dekker reise og opphold.

Slik foregår valget:

 

  • Fra 1.mars og frem til utgangen av 15.april kan du melde deg selv eller en annen som kandidat
  • Fra 16. til 30. april inviteres alle studentmedlemmer på ditt studiested til å stemme fram de kandidatene de ønsker
  • 3. mai kunngjøres resultatene på www.nsfstudent.no

 

Her er de to vervene du kan være med å velge inn representanter til nå:

  • Skoledelegat
  • Fylkesrepresentant

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her.  Man kan stille til valg til begge vervene om man vil.  

DU MELDER DEG ELLER ANDRE TIL KANDIDAT HER

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant eller studentrådgiver Martin Fredheim.

 

Se bilder fra årsmøtet i NSF Student:

Delegatene ønskes velkommen av fylkesrepresentantene og styret
Nyvalgt studentstyre
Årsmøtesalen
Fylkesrepresentantsamling før årsmøtet
Dansekurs før årsmøtefesten
Votering under årsmøtet
Pause under årsmøtet
Delegater på årsmøtet
Delegater på årsmøtet
Delegatene er pyntet for "Grease"-fest
Informasjon til årsmøtet