Lederkonferanse - myndighet til å lede!

Av Ingunn Holtklimpen, 21.02.2018

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

Dato:  15. mai 2018, Sted: Scandic Ringsaker,Kåtorpveien 1, 2320 Furnes

Ved påmelding ønsker vi å kartlegge hvilket ledernivå og hvilken sektor deltakerne representerer. Vennligst fyll ut:

Ledernivå: toppleder, mellomleder, førstelinjeleder eller HTV/TV.

Sektor: spesialhelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester eller høyskole/universitet.

Konferansen starter med registrering kl 09:00 og avsluttes 15:15

Deltakelsen inkludere lunsj og er gratis for medlemmer i NSF

Bindene påmelding innen: 30.04.18

Du må være innlogget for å få fram påmeldingsskjemaet.

Påmelding via kursrom NSF Hedmark:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3767372/12572