Konferansen for sykepleieledere 15. mai - presentasjoner

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 26.04.2018

Tirsdag 15. mai arrangerte NSF Oppland og NSF Hedmark felles lederkonferanse på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud. 

Snaue 100 deltagere fikk med seg en lederkonferanse med variert innhold fra engasjerte forelesere.  Noen av presentasjonene har vi fått anledning til å legge ut her, for lesing/nedlastning:

Helse og omsorgssjef V. Galaaen: NSF.ledelse15.5.18 - Galaaen - Hamar kommune.pdf

Professor B. S. Tranøy: Sykepleierforbundet Hedmark vår 18 - Tranøy.pdf