Foreslå kandidater til fylkets nominasjonskomitè

Av Ingunn Holtklimpen, 23.02.2018

NSF Oppland ber medlemmer foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som skal forberede valg på fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte i 2019

(Valg av delegater til landsmøte skjer på fylkesmøte som skal avholdes innen mars 2019).

På bakgrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Opplands kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

NSF Oppland ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen. I følge NSFs lokale valgreglement gjelder følgende:

«Medlemmer som har tilhørighet i fylket er valgbare til nominasjonskomiteen. Forslag på kandidater sendes fylkeskontoret fra lokale organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer. Kandidaten skal skriftlig erklære seg villig til valg før forslaget sendes.

Forslag på kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt av fylkeskontoret senest 1 måned før valg av nominasjonskomité finner sted». Nominasjonskomiteen skal bestå av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valget av nominasjonskomiteen skal gjennomføres på HTV-konferansen 19. og 20.04

Forslag sendes til fylkeskontoret. Husk skriftlig villighetserklæring fra kandidaten.

Sendes til: oppland@nsf.no  innen 19.mars 2018 

  Oppdatering:  Per 19.03 har det ikke kommet inn forslag - ny frist for forslag er 5.april!                                                                                                                                      

 

 

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt.

Lokalt valgreglement: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880586/17105/Lokalt-valgreglement