Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad i sommer

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 23.02.2018

Drøyt 26.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling.

– Topplønn til nyutdannede sykepleiere gjør sommerferieavviklingen enklere. Det er også et smart rekrutteringstiltak, sier NSFs hovedtillitsvalgt Rita Standal, som her er avbildet.

Det er utfordrende for både kommuner og sykehus å sikre god sykepleierdekning under sommerferieavviklingen. Mange har erfart at vikarbyrå ikke har klart å levere sykepleiere i tråd med bestillingen.

En måte å løse bemanningsutfordringene på er ved å inngå særavtale med NSF. Basert på frivillighet og ekstra godtgjøring kan arbeidsgivere sikre seg at egne ansatte kan jobbe ut over sin stilling uten at det kommer i konflikt med Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven tillater ikke planlagt overtid/merarbeid.

For å unngå planlagt overtid/merarbeid kan arbeidsgiver også tilby deltidsansatte utvidelse av sin stilling under hovedferieperioden. Det er lurt for både arbeidsgiver og arbeidstaker at dette avtales skriftlig.

En del arbeidsgivere tilbyr også ekstra godtgjøring for å rekruttere kvalifiserte sommervikarer. Fredrikstad kommune tilbyr nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb, topplønn som sykepleier + et tillegg på 50 kroner per time. For en nyutdannet sykepleier uten lønnsansiennitet betyr det drøyt 26.000 KR mer i lønn enn om man starter på minstelønn. Det forutsetter at man jobber hel stilling disse 8 ukene. Kommunen har mange års erfaring med denne ordningen. Den har bidratt til å rekruttere flere nyutdannede sykepleiere til kommunen.

Fredrikstad er også blant de østfoldkommunene som er tidligst ute for å sikre nok sykepleiere på jobb i sommer. Allerede i begynnelsen av februar annonserte kommunen i Sykepleien Jobb. Se vedlagte lenke.

https://www.sykepleienjobb.no/jobb/2117/sommervikarer-virksomhet-omsorgssentre-nord/?TrackID=7#sc=rss&me=feed&cm=general