Må stoppe flukten fra sykepleieryrket

Av NSF, 26.02.2018

1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i jobb. Siv er nå idrettslærer. NSF mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket.

20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av kort tid, viser en undersøkelse fra SSB, der de har fulgt sykepleiere som var ferdig utdannet i 2004 og 10 år framover.

NSF mener dette er alvorlig for pasientsikkerheten.

– Vi har i flere år påpekt at det er stor sykepleiermangel, men så langt har ikke politikere og arbeidsgivere tatt dette på alvor, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Løsningen er at sykepleierne får lønns- og arbeidsbetingelser som er attraktive.  Det dreier seg om flere heltidsstillinger, gode vaktordninger, og konkurransedyktig lønn, sier hun.

Sykepleiermangelen blir større år for år.

– Nå er det virkelig behov for et sykepleierløft. Hvis ikke risikerer vi at enda flere slutter i årene som kommer, noe som er svært alvorlig.  

Les mer om sykepleierløftet. 

Signer på at du støtter sykepleierløftet.