Retningslinjer for reiser i NSFs tjeneste og andre krav om refusjon av utgifter

Av Berit Digre Nord, 09.04.2019

Det er vedtatt en oppdatert utgave av «Retningslinjer for reiser i NSFs tjeneste og andre krav om refusjon av utgifter». Fokus har vært på brukervennlighet, enkel søkning av informasjon med lenker til statens reiseregulativ og på dokumentasjonskrav.

 Retningslinjen finner du ved å trykke her, eller under "rutiner" på høyre side.

Retningslinjene gjelder for alle ansatte, organisasjonsvalgte, tillitsvalgte, medlemmer, representanter for faggruppene eller andre som deltar på reiser, kurs og konferanser som er betalt eller arrangert av NSF.

Vi følger statens satser, men på grunn av nye skatteregler fra 1.1.2018 vil deler av dietten være skattepliktig. Visma.net. Expense håndterer dette i henhold til nye skatteregler.

Les gjerne mer om reglene på Skatteetatens hjemmesider, de finner du her