Resultatet fra valget på HTV 2018, i Kristiansand kommune

Av Ragne S.T. Quinteros, 27.02.2018

Cathrine Lier Kaarikstad er valgt som ny HTV i Kristiansand kommune. Hun overtar etter Turid Hauge Knudsen

Vi gratulerer med resultatet og ønsker henne lykke til i vervet