Flott barneanestesiutdanning på Haukeland!

NSF fikk gleden av å være med inn i hjertet av Haukeland Sykehus den 18. Januar i år. Da fikk vi være med når anestesisykepleierne velfortjent kunne bevilge seg kake og kaffe, på en helt vanlig onsdag.

I kirurgisk serviceklinikk (KSK) har de nemlig fått utdannet tre anestesisykepleiere gjennom NUBA, en nordisk utdanning i barneanestesi.

Utdannelsen går over 12 måneder, og starter hvert år 1. September. Studentene gjennomfører 9 måneder klinisk praksis med barneanestesi, 4 uker klinisk praksis på ekstern anestesiavdeling, 3 uker praksis på andre enheter, barneintensiv/neonatal/pediatrisk smerteklinikk, og tre teorimoduler a tre dager. I Norge er Haukeland universitetssjukehus et av to arrangerende sykehus, mens i sverige deltar Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, og Drottning Silvias barnsjukhus på Sahlgrenska i Gøteborg. I Danmark er Rigshospitalet i København og Odense universitetssygehus med.

Dette krever mye av både student og leder, sier fagutviklingssykepleier Gry Sunda Akre fra Helse Bergen, som også er styremedlem i NUBA. Dette er et viktig kompetanseløft for oss når vi åpner det nye barnesykehuset, der all barnekirurgi på Haukeland etter hvert skal samles, fortsetter hun, med entusiasme i stemmen.

Det vanket godord både fra ledere og kolleger når de tre ferdige studentene Camilla Bjørndal Skaug, Benedikte Elter og Anne Marie Thorsen kunne feires med kake, diplom, og en liten oppmerksomhet fra NSF Hordaland. En fjerde student fra Haukeland er også underveis i årets utdanning, og vi i NSF Hordaland gratulerer Haukeland Universitetssjukehus og anestesisykepleierne med et solid kompetanseløft!