Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Av Espen Gade Rolland, 07.09.2020

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.
 
Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleierutdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.
 
Stipendtildelingen har til hensikt å videreføre denne innsatsen i en aktuell og fremtidsrettet form.
 
Stipendet kan søkes på, eller man kan forslå aktuelle kandidater til stipendet.
 
Søknadsfrist 1. novemnber 2020
Søknad med prosjektbeskrivelse eller forslag på kandidat sendes til:
NSFs Fagruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus på e-post: nsfspor@gmail.com