Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Av Espen Gade Rolland, 27.02.2018

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.
 
Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleierutdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.
 
Stipendtildelingen har til hensikt å videreføre denne innsatsen i en aktuell og fremtidsrettet form.
 
Stipendet kan søkes på, eller man kan forslå aktuelle kandidater til stipendet.
 
Søknadsfrist 1. mai 2018. Utvidet til 20 mai
Søknad med prosjektbeskrivelse eller forslag på kandidat sendes til:
NSFs Fagruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus på e-post: nsfspor@gmail.com