Slagkraftige sykepleiere, se hit!

Visste du at NSF Hordaland har startet trommekorps for sine medlemmer? De hadde sin debut 8. mars i fjor, og nå trenger de flere slagkraftige sykepleiere.

 

Hvem er vi?

Vi er sykepleiere og sykepleierstudenter som er medlem av NSF Hordaland. Vi bruker de gamle blå/hvite sykepleieruniformene.

Hva gjør vi?

Vi øver onsdager og mandager etter egen plan, på St. Paul Gymnas i nygårdsgaten 124. (Gamle Florida sykehus), 

Vi opptrer på ulike arrangementer i NSF, som for eksempel:

Kvinnedagen,  arbeiderdagen, Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai og i Paraden på Skeive dager.

I tillegg spiller vi på forskjellige seminarer og private arrangement.

Har du lyst til å bli med?

Vi tar gjerne imot flere medlemmer i korpset.  Du trenger ingen kunnskap om spilling fra før, full opplæring blir gitt, og vi har en profesjonell instruktør i Gaute Drange Vee.

 

Vi inviterer med oss nye medlemmer til øving den 4. April klokken 1800-2000

 

Ta kontakt på hordaland@nsf.no hvis du vil være med!